Υλικά αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Μηχανές αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Απορροφητικά συστήματα / Επισκευές


Διαθέσιμα Προϊόντα (Κάντε κλίκ πανω στο προϊόν)

Σύρματα αναγόμωσης Corodur Thale    


ΓΕΝΙΚΑ
Οι επιφανειακές κατεργασίες που εφαρμόζονται στα χαλύβδινα αντικείμενα έχουν σκοπό να τα

προστατεύσουν (δηλ. να αυξήσουν την αντοχή τους) έναντι:
• Φθοράς, που προκαλείται από την επαφή της επιφάνειας με τις επιφάνειες άλλων
αντικειμένων.
• Διάβρωσης, όταν η επιφάνεια φέρεται σε υγρό περιβάλλον που δρα δυσμενώς επ’ αυτής.
• Οξείδωσης, όταν η επιφάνεια υπόκειται σε ξηρό περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες που
ενεργοποιεί τη χημική δράση των οξειδωτικών αερίων.
• Κόπωσης, η οποία εκδηλώνεται ως αστοχία του υλικού λόγω εναλλασσόμενης μηχανικής ή θερμικής φόρτισης.