Υλικά αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Μηχανές αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Απορροφητικά συστήματα / Επισκευές


Διαθέσιμα Προϊόντα (Κάντε κλίκ επάνω στο προϊόν)

SALD FLUX 


 Ασημοκόλληση

Στην ασημοκόλληση χρησιμοποιείται συγκολλητικό υλικό που περιέχει άργυρο (Ag), χαλκό (Cu), ψευδάργυρο
(Zn), κασσίτερο (Sn) και σε κάποιες εφαρμογές κάδμιο (Cd). Όσο πιο πολύ άργυρο περιέχει η κόλληση, τόσο μικρότερη είναι ηθερμοκρασία τήξης της κόλλησης. Οι κολλήσεις της ασημοκόλλησης περιέχουν τουλάχιστον 8% άργυρο και κυκλοφορούν στο εμπόριο σε μορφή σύρματος, βέργας, ελάσματος ή σε μορφή σκόνης.
Όπως και στις άλλες ετερογενείς συγκολλήσεις, έτσι και στην ασημοκόλληση, χρησιμοποιούνται ως θερμαντικά
μέσα καμινέτα ή φλόγα της οξυγονοασετυλίνης, του φωταερίου κ.λπ.. Η ασημοκόλληση έχει πολλές εφαρμογές
στην κοσμηματοποιία, στα ηλεκτρονικά και σε μηχανολογικές εφαρμογές παρά το κόστος της που είναι μεγάλο λόγω της παρουσίας του αργύρου.

 χαλκοκόλληση
Η χαλκοκόλληση χρησιμοποιεί ως κόλληση κράμα χαλκού (Cu) και ψευδαργύρου (Zn). Το συγκολλητικό υλικό λιώνει μέσω θέρμανσης σε χαμηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία τήξης των προς συγκόλληση τεμαχίων και απλώνει στις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσφυση του συγκολλητικού υλικού
χρησιμοποιείται βόρακας. Η θέρμανση των κομματιών και του συγκολλητικού υλικού εξασφαλίζεται με καμινέτα, φλόγα οξυγονοασετυλίνης, φωταερίου κ.λπ..