Υλικά αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Μηχανές αναγόμωσης,συγκόλλησης και κοπής / Απορροφητικά συστήματα / Επισκευές


 CARBOWELD ειδικά ηλεκτρόδια.

     Η Αγγελάτος Γ. & Σ.Ι.Α Ο.Ε.  εισάγει και σας προμηθεύει με τα κορυφαία στο χώρο προϊόντα συγκόλλησης  της Carboweld

Από το 1977 η Carboweld  έχει παράγει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτροδίων συγκόλλησης με βάση όλα τα τελευταία τεχνικά πρότυπα. Η εταιρεία έχει σταθερή παρουσία στο χώρο των συγκολλήσεων για πάνω από 30 χρόνια.

Ως ανεξάρτητη  επιχείρηση είναι  ελεύθερη από ξένες  πολιτικές που σημαίνει ότι έχει ελευθερία στις αποφάσεις της χωρίς να δέχεται εξωτερική  πίεση. Σε αυτά βασίζετε η επιτυχία της  carboweld  ώστε να μπορεί σήμερα να προσφέρει σε όσους προτιμούν τα προϊόντα της ,αποτελεσματική βοήθεια στην εξεύρεση λύσεων σε τεχνικά προβλήματα των συγκολλήσεων  τους. Για όλα τα παραπάνω η Carboweld έχει  αναπτύξει μια σειρά από άκρως εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία  είναι από τα καλύτερα στον τομέα τους. Με ειδικούς που κατέχουν  εμπειρία πολλών χρόνων και την ικανότητα να εκτελούν  εντολές με ένα ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο  μπορεί να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι τα προϊόντα της Carboweld θα καλύψουν όλες της απαιτήσεις τους. Τα πρότυπα για τα προϊόντα της πληρούν τις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις.

.

 

Ειδικά ηλεκτρόδια CARBOWELD


Stainless Steel / Cast iron / Cobalt Base / Hardfacing / Tungsten Carbide / Cutting and Chamfering / Tool Steel / Nikel base / Non Ferrous Elecrodet / Low alloyed Types
Trade name Reference Specification Characteristics and
typical applications
Stainless Steel 
CARBO 4316 AC

Carbo 4316 MPR
EN ISO 3581-A
CARBO 4316 AC is an AC-weldable, rutile coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining corrosion-proof CrNi steels with low
carbon content as well as stabilised and non-stabilised steels of identical
or similar characteristics which are resistant to chemical agents. Used on
a base metal of identical characteristics the weld metal is resistant to wet
corrosion up to 350° C.
CARBO 4316 AC is scale resistant up to 875°C in an air and oxidising
gases atmosphere. No intercrystalline corrosion due to low carbon
content.
The weld metal is capable of taking high polish.
Carbo 4551 AC EN ISO 3581

AWS A 5.4

E 19 9 Nb R 12-E347-17
CARBO 4551 AC is an AC-weldable, rutile coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining corrosion-proof stabilized or unstabilized
CrNi steels of identical or similar characteristics which are resistant to
chemical agents. Used on a base metal of identical characteristics the
weld metal is resistant to wet corrosion up to 400° C.
The deposit is scale resistant up to 800°C in an air and oxidising gases
atmosphere.
Carbo 4430 AC

Carbo 4430 MPR

Carbo 4430 FALL
EN ISO 3581-A

AWS A 5.4

E 19 12 3 L R 12

E 316L-17
CARBO 4430 AC is an AC-weldable, rutile coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining corrosion-proof CrNiMo steels of low
carbon content as well as stabilised and non-stabilised steels of identical
or similar characteristics which are resistant to chemical agents. Used on
a base metal of identical characteristics the weld metal is resistant to wet
corrosion up to 400° C.
Scale resistant up to 875° C in an air and oxidising gases atmosphere. No
intercrystalline corrosion due to low carbon content.
The weld metal is capable of taking high polish.
Also approved for joining austenitic to ferritic steels (weld thin stringer
beads)
Carbo 4576 AC

Carbo 4576 MPR

Carbo 4576 B
EN ISO 3581

AAWS A 5.4

E 19 12 3 Nb R 12

E318-17
CARBO 4576 AC is an AC-weldable, rutile-coated electrode with an alloyed
core, suitable for joining corrosion-proof CrNiMo-steels as well as
stabilized and non-stabilized base materials of same or similar characteristics
which are resistant to chemical agents.
Combined with a base material of same characteristics the weld metal is
resistant to wet corrosion up to 400°C.
The weld metal alloy is scale-resistant up to 875°C in air and in oxidizing
gases atmosphere.
    Heat-scale-resistant Steels
    Carbo 4332 AC
EN ISO 3581-A

AWS A 5.4

E 23 12 L R 12

E309L-17
CARBO 4332 AC is an AC-weldable, rutile-coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining difficult-to-weld steels and for corrosionproof
plating.
An austenitic 18/10 type CrNi weld metal can be obtained already in the
first layer.
The 4332 alloy is also suitable for buffer layers on plated metal sheets.
The highly alloyed weld metal deposited by the CARBO 4332 AC
electrode ensures crack-proof welds and is scale-resistant up to 1,000°C.
Carbo 4842 AC

Carbo 4842 B
EN ISO 3581-A

AWS A 5.4

E 25 4 MP R 23

E 310-16
CARBO 4842 AC is an AC-weldable rutile-coated electrode with an alloyed
core, suitable for joining corrosion-proof, highly heat-proof and nonscaling
CrNi-steels which are subject to service temperatures up to
1200° C.
The electrode is also suitable for joint welding Cr-, CrSi-, and CrAl steels
and for cladding low alloy base metals. The weld metal alloy is highly hotcrack-
proof.
Keep temperature as low as possible during welding.
Annealing to 250°C and post-weld tempering to 700°C is required on ferritic
base materials.
The electrode is mainly used in furnace-construction, for fittings and pipelines.
    Carbo 4820 AC

    Carbo 4820 MPR
EN ISO 3581-A

DIN 8556

E 25 4 R 52

E 25 4 MP R 23
CARBO 4820 MPR is an AC-weldable electrode with a recovery of 140%
for fabrication-welding on equal or similar, corrosion and heat-resistant
steels and steel-castings.
The weld-deposit is on equal base-material scale-resistant and, by reason
of its low nickel-content, resistant against attack of sulphurous gases at
higher temperatures up to 1150°C. When welding CARBO 4820 AC low
heat-input should be guaranteed as alloys of such chemistry are sensitive
to embrittlement at 600-800°C.
The interlayer-temperature must not exceed 300°C.
Dissimilar, unknown or problem Steels
Carbo 29 9 AC

Carbo 29 9 MPR
EN ISO 3581-A

AWS A 5.4

DIN 8555

E 29 9 R 53

E312-17

E 9-UM-200-CKRTZ


CARBO 29/9 MPR is an AC weldable electrode with 160% recovery, suitable
for joining difficult-to-weld steels. Austenitic-ferritic stainless steel
welding deposit (high ferrite content). The weld metal remains ferritic,
even after dilution with an austenitic base metal forming elements such as
Mn, Ni und C and is thus highly crack resistant. Plastic weld metal of high
tensile strength, impact proof, tough, and acid and heat resistant up to
1,000° C. Hardness after strain-hardening: ca. 360 HB
Soft, intense fusion, easy slag removal, finely rippled beads. Suitable for
AC welding.
Joint weld with a short arc using stringer bead techniques. Maximum wall
thickness < 30 mm. The weld metal alloy strain-hardens during use.
Carbotrode 92
EN 1600

E 29 9 1 R 12


AWS A 5.4

E312-16


DIN 8555

E 9-UM-200-CKRTZ
CARBOTRODE 92 is an AC weldable electrode with an alloyed core,
suitable for joining difficult-to-weld steels.
Austenitic-ferritic stainless steel welding deposit (high ferrite content). The
weld metal remains ferritic, even after dilution with an austenitic base
metal forming elements such as Mn, Ni und C and is thus highly crack
resistant. Plastic weld metal of high tensile strength, impact proof, tough,
acid resistant and heat resistant up to 1,000° C.
Hardness after strain-hardening: ca. 360 HB
Soft, intense fusion, easy slag removal, finely rippled beads. Suitable for
AC welding.
Joint weld with a short arc using stringer bead techniques. Maximum wall
thickness < 30 mm. The weld metal alloy strain-hardens during use.
Carbo 4370 AC

Carbo 4370 MPR

Carbo 4370 B
EN ISO 3581-A

AWS A 5.4

DIN 8555

E 18 8 Mn R 12

E307-17 / MOD.

E 8-UM-200-CKNPZ

CARBO 4370 AC is an AC-weldable electrode with an alloyed core,
suitable for welding difficultly weldable steels of carbon content >0.7 %
which are at risk of cracking and for joint welding and surfacing on heat
resistant stainless steels and castings.
Suitable for joint welding of austenitic to ferritic steels which are exposed
to service temperatures up to 300° C.
Furthermore, CARBO 4370 AC can be used for welding equalizing buffer
layers prior to hardfacing and for repair welding of manganese steels.
Stainless, heat resistant weld metal, non-scaling up to 850° C and
resistant to sulphurous waste gases at temperatures up to 500° C.
The weld metal alloy is case hardening and non-magnetic
Hardness after strain-hardening: abt. 340 HB
Carbo 4431 AC

Carbo 4431 MPR
EN ISO 3581-A

 E 20 10 3 L R 12

AWS A 5.4

E308MoL-17
CARBO 4431 AC is an AC-weldable, rutile coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining corrosion-proof CrNiMo steels of low
carbon content as well as stabilised and non-stabilised steels of identical
or similar characteristics which are resistant to chemical agents.
Especially on base materials which are at a risk of cracking,
CARBO 4431 AC can be used for joining austenitic to ferritic steels. Same
suitability for joint welding heat treatable steels, stainless Cr-steels,
manganese steels, screening steels to each other and to dissimilar steel
types.
Carbo 4459 AC EN ISO 3581-A

 E 23 12 2 L R 12

AWS A 5.4

E309MoL-17
CARBO 4459 AC is an AC-weldable rutile-coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining difficult-to-weld steels and for corrosionproof
claddings.
An austenitic weld metal (CrNiMo 18/ 10/ 2) is obtained already in the first
layer.
The alloy is also suitable for welding buffer layers on plated metal sheets
and for joining austenitic to ferritic steels which are subject to service
temperatures of up to 300° C.
Due to its high alloy level. CARBO 4459 AC produces crack-proof welds.
The addition of molybdenum ensures higher corrosion resistance and
higher tensile-strength at elevated temperatures, as compared to the
moly-free material 1.4829.
The weld metal is heat resistant and non-scaling up to 1050° C
Rust proof special Alloys
Carbo 4009 MPR EN ISO 3581-A
E 13 R 52
AWS A 5.4 E410-17
CARBO 4009 MPR is a rutile coated electrode with a recovery of 160%
for plating and joining equal and similar ferritic Cr-steels and cast steels.
Proper weldings are subject to the recommended heat treatment.
The electrode is specially suitable for sealing surfaces on water-, steamand
gas-valves.
The deposit is scale resistant up to 800°C and can be tempered.
Carbo 4015 MPR EN 1600
E 17 R 52
AWS A 5.4
E430-16
DIN 8555 E5-UM-200-PR
CARBO 4015 MPR is a rutile coated electrode with a recovery of 160%
for plating and joining equal and similar ferritic Cr-steels and cast steels.
Proper weldings are subject to the recommended heat treatment.
The electrode is specially suitable for sealing surfaces on water-, steamand
gas-valves, especially for sulphuric gases
The deposit is scale resistant up to 950°C and can be tempered.
    Carbo 4115 MPR EN ISO 3581
A E 17 Mo R 52
DIN 8555 E6-UM-200-PR
CARBO 4115 MPR is a rutile coated electrode with a recovery of 160%
for plating and joining equal and similar ferritic Cr-steels and cast steels.
Proper weldings are subject to the recommended heat treatment.
The electrode is specially suitable for sealing surfaces on water-, steamand
gas-valves, especially for sulphuric gases
The deposit is resistant to seawater, thin acids and scale resistant in air
an oxidizing gases up to 950°C .
The deposits can be tempered.
    Carbo 4120 MPR EN ISO 3581
A EZ 13 1 R 52
DIN 8555 E6-UM-200-PR
CARBO 4120 MPR is a rutile coated electrode with a recovery of 160%
for plating and joining equal and similar ferritic Cr-steels and cast steels.
Proper weldings are subject to the recommended heat treatment.
The electrode is specially suitable for sealing surfaces on water-, steamand
gas-valves, especially for sulphuric gases
The deposit is resistant to seawater, thin acids and scale resistant in air
an oxidizing gases up to 800°C .
The deposits can be tempered.
Carbo 4351 MPR EN ISO 3581
A E 13 4 R 53
AWS A 5.4 E410NiMo-16
DIN 8555 E5-UM-400-KRTZ
CARBO 4351 MPR is a rutile coated electrode with a recovery of 150%
for plating and joining equal and similar ferritic Cr-steels and cast steels.
The Alloy is highly suitable for welding on tough, corrosion resistant
Continuous-Cast Rolls and also wear parts from the Steel Industry and
Large machinery. Apart from corrosion resistance, it also has a further
capability in protecting against cavitation and erosion.
Carbo 4462 AC EN ISO 3581
A E 22 9 3 N L R 12
AWS A 5.4
 E2209-17
CARBO 4462 AC is an AC-weldable electrode with an alloyed core, suitable
for welding on compound steels of same or similar steels.
(DUPLEX SS 2205 (UNS S 32205) 1.4462 )
The weld deposit is resistant to pitting, stress corrosion cracking and intercrystalline
corrosion at temperatures up to 250° C.
Furthermore, the weld metal alloy is saltwater-proof and performs high
tensile strength, as a result of nitrogen being added to the alloy.
Carbo 4462 Cu B EN ISO 3581
A E 25 9 3 Cu N L B 22

DIN 8555 E9-UM-300-CKR
CARBO 4462 Cu B is an basic coated electrode with an alloyed core,
suitable for corrosion resistant platings.
The weld deposit is resistant to pitting, stress corrosion cracking and
intercrystalline corrosion at temperatures up to 250° C.
Furthermore, the weld metal alloy is saltwater-proof and performs high
tensile strength, as a result of nitrogen being added to the alloy.
The deposits give better corrosion results than the Cu free version.
Carbo 4440 AC EN ISO 3581
A E 18 16 5 N L R 12
AWS A 5.4
 E 317 L-17
CARBO 4440 AC is an AC-weldable, rutile coated electrode with an
alloyed core, suitable for joining corrosion-resistant CrNiMoN steels as
well as for austenitic-ferritic joints.
Used on a base metal of identical characteristics the weld metal is very
high corrosion resistant, especially under non oxidizing, halogenious
conditions The high molybdenum content results in extended resistance
against pitting and intercrystalline corrosion ( wet corrosion up to 350° C).
The austenitic deposit is non magnetic and safe against hot cracking,
including micro cracking.
Fertilizer plants producing uric acid
Carbo 4519 HE EN ISO 3581A
 
E 20 25 5 Cu N L R 53

AWS A 5.4

E385-17 /mod.
CARBO 4519 HE is an electrode with an alloyed core wire and a recovery
of 160% well suited for joint welding on the same or similar
corrosion resistant CrNiMoCu steels along with low alloyed steels.
Overlays with this electrode leave a pierce and tension resistant deposit
that is also resistant to intergranular (IK) corrosion, specifically
from acids and non-oxidating materials (i.e. sulfuric, phosphorous
acids or ammonium acetate).
Carbo 4850 B EN ISO 3581-A E 22 33 Nb B 22 CARBO 4850 B is a lime basic coated electrode with an alloyed core,
suitable for joint welding on equivalent or similar corrosion and heat resistant
steels and cast steels.
The deposits are scale resistant up to 1050°C and have good resistance
to carburising atmospheres, hot air, oxidising combustion gases or reducing
combustion gases
Carbo 4853 B EN ISO 3581-A E 25 35 Nb B 22 CARBO 4853 B is a lime basic coated electrode with an alloyed core,
suitable for fabrication welding and claddings on equivalent or similar corrosion
and heat resistant steels and centrifugal castings.
The deposits are applied on centrifugally cast tubes as well as on parts of
reformer- and industrial furnaces where high heat and scale resistant under
mechanical, thermal and corrosive load is essential.
The scaling resistance is guaranteed up to 1050°C. Creep rupture
reaches values up to 80% of the base material HP.
Further the alloy has a good resistance to carburisation and sulphuric
gases
Carbo 4948 B EN ISO 3581-A

 E 19 9 B 22

AWS A 5.4

 E308H-15
CARBO 4948 B is a basic-coated electrode with an alloyed core, suitable
for fabrication of austenic CrNi steels and steel castings.
The weld deposit shows excellent creep rupture characteristics.
The alloy is also suitable for welding austenitic CrNi steels with carbon
contents higher than 0,4 % as well as for ACI conform castings.
The alloy is high temperature resistant up to 700 °C and scale resistant
up to 800°C.
Carbo 4846 B E310H-15
E2520 H B 22
                        CAST IRON
Carbo Ni 2 DIN EN ISO 1071
 E C Ni-Cl 1
AWS A5.15
 ENi-CI
Basic-graphite special coated electrode with a pure nickel core wire. Suitable
for cold welding on grey cast iron, malleable cast iron, and cast steel
as well as repair welding on castings showing symptoms of fatigue.
Excellent welding properties also for welding with low amperage. Quietly
and intensely flowing weld metal, only few spattering, easily removable
slag. The weld seam is file-soft and machinable even in the transitional
zone between the seam and the base material.
Carbo NiFe 60/40 DIN 8573 E NiFe-1
 BG 11
AWS A 5.15
 E NiFe-CI
Basic-graphite special coated electrode with a ferro-nickel core. Suitable
for joining all types of grey cast iron and also for joining cast iron with
steel, but especially for nodular cast iron.
The colour of the deposit is very similar to the base material, and corrosion
will be identical to the base material later on.
This electrode excels by very high crack-resistance and high tensilestrength
of the weld metal. Even in refined zones the seam is still machinable.
Carbo NiFe 31 DIN 8573 E NiFe-1
BG 11
AWS A 5.15
 E NiFe-CI
Basic-graphite special coated electrode with a bimetallic ferro-nickel core
wire which allows very fast fusion on direct current as well as on alternate
current without any risk of overheating. Suitable for joining all types of
grey cast iron and also for joining cast iron with steel, but especially for
nodular cast iron.
The colour of the deposit is very similar to the base material, and corrosion
will be identical to the base material later on.
This electrode excels by very high crack-resistance and high tensilestrength
of the weld metal. Even in refined zones the seam is still machinable.
Carbo NiFe 55 DIN 8573
E NiFe-1 . BG 11
AWS A 5.15
ENiFe-CI
Basic-graphite special coated electrode with a recovery of 160 %.
Suitable for joining and repairing all types of grey cast iron, also for joining
cast iron with steel, but especially for the repair of big parts.
The weld metal alloy essentially contains 55 % Ni and + 45 % Fe.
This electrode excels by very high crack-resistance and high tensilestrength
of the weld metal. Even in refined zones the seam is still machinable.
Carbo NiFe 60/40 K DIN 8573
E NiFe-1 . BG 11
AWS A 5.15
ENiFe-CI
Basic-graphite special coated electrode with a copper plated ferro-nickel
core. Suitable for joining and repairing all types of grey cast iron, also for
joining cast iron with steel, but especially for nodular cast iron.
The weld metal alloy essentially results from the core wire which contains
abt. 60 % Ni and + 40 % Fe + Cu.
This electrode excels by very high crack-resistance and high tensilestrength
of the weld metal. Even in refined zones the seam is still machinable.
Carbo CAST X DIN 8573
E Ni BG 13
ISO 1071 ENi
AWS A5.15
ENi-CI
Basic-graphite Barium free non conductive coating, electrode with a pure
nickel core wire. Suitable for cold welding on grey cast iron, malleable
cast iron, and cast steel as well as repair welding on castings showing
symptoms of fatigue.
Especially designed to weld in deep holes or on parts where the coating
may touch the casting .
Excellent welding properties also for welding with low amperage.
Homogeneous and easy to machine deposit. Good bonding and flow of
the weld metal. Repairing of engine blocks, frames of tool machines,
Gearboxes, reducing pieces, valve and pumps bodies.
Carbo NiCu DIN 8573
E NiCu . BG 11
AWS A 5.15
E NiCu-B
Basic-graphite special coated electrode with a NiCu-alloyed core wire.
This electrode is particularly suitable for safe cold welding of grey cast
iron, cast steel and malleable cast iron.
The colour of the weld deposit is very similar to cast iron. Therefore,
The electrode is primarily suitable for repairing casting or machining defects
on new castings.
Carbo GG DIN 8573
E FeC-2-BG 11
AWS A 5.15
ESt
DIN EN ISO 1071
E C FeC - GF 1
CARBO GG is a special basic graphite coated stick electrode for the
welding of cast iron. It is used for the repair welding of difficult to weld,
heavily contaminated and poor quality cast iron. It is also suitable for wear
resistant overlays on cast iron parts.
The weld deposit of only machinable by grinding. It is a good colour match
with the base material and can be enamel coated.
The electrode has a soft, spatter-free running characteristic, with good
penetration and an easily removable slag.
Cobalt Base
100 % Recovery
Carbo SK 1 AWS A5.13
ECoCr-C
DIN 8555
E 20-UM-55-CTZ
CARBO SK 1 is an AC-weldable hardfacing electrode with an alloyed
core. The deposit is a cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic structure
with embedded CrW carbides. It is the hardest of the standard Cobalt
base alloys.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
The deposits are only machinable by grinding
Carbo SK 6 AWS A5.13
ECoCr-A
DIN 8555 E 20-UM-40-CTZ
AC-weldable hardfacing electrode with a rutile-basic coating and an alloyed
core. The deposit is a cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic
structure with embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
Good aptitude for polishing and machining.
Carbo SK 12 AWS A5.13
ECoCr-B
DIN 8555
E 20-UM-50-CTZ
AC-weldable hardfacing electrode with a rutile-basic coating and an alloyed
core. The deposit is a cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic
structure with embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
.The deposit is only machinable by hard faced tools.
Carbo SK 21 DIN 8555
E-20-UM-300-CKTZ
CARBO SK 21 is a rutile coated electrode which is AC weldable.
The deposit is a cobalt base alloy of high tenacity as well as extreme corrosion-
and heat resistance.
The weld metal is highly resistant to impact and is work-hardening up to
45 HRC.
Working temperature should be kept between 400° and 600°C, depending
on base material and type of construction. Slow cooling, if necessary
oven cooling, is recommended for low alloyed and austenitic steels.
Subsequent heat treatment ( stress relief at 700°C approx.) is not necessary,
except on large structures.
Carbo SK 25 DIN 8555
E 20-UM-300-CKTZ
CARBO SK 25 is a rutile coated electrode which is AC weldable.
The deposit is a cobalt base alloy with about 10 % Ni for matrix stability
during elevated temperature service. The weld metal is highly resistant to
hot corrosion, impact wear and extreme temperature shocks and oxidation.
The alloy is machinable by hard faced tools.
Hot forging tools, aerospace industry, turbo charger buckets, parts subject
to high operation temperatures in combination with all types of wear such
as impact, pressure, corrosion, erosion etc.
The alloy is used on gas turbine components, on steam and chemical
valves, on equipments handling hot steel such as tong bits, share blades,
pumps for high temperature liquids.
    160% Recovery
Carbo S 1 AWS A5.13
ECoCr-C
DIN 8555
E 20-UM-55-CTZ
CARBO S 1 is an AC-weldable hardfacing electrode with an alloyed core
and a recovery of 160%. The deposit is a cobalt base alloy of austeniticledeburitic
structure with embedded CrW carbides. It is the hardest of the
standard Cobalt base alloys.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
The deposits are only machinable by grinding
Carbo S 6 AWS A5.13
ECoCr-A
DIN 8555
E 20-UM-40-CTZ
CARBO S 6 is an AC-weldable hardfacing electrode with an alloyed core
and a recovery of 160%. The deposit is a cobalt base alloy of austeniticledeburitic
structure with embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
Good aptitude for polishing and machining.
Carbo S 12 AWS A5.13
ECoCr-B
DIN 8555
E 20-UM-50-CTZ
AC-weldable hardfacing electrode with an alloyed core and a recovery of
160 %. The deposit is a cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic structure
with embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
.The deposit is only machinable by hard faced tools.
Carbo S 21 DIN 8555
E 20-UM-300-CKTZ
AC-weldable hardfacing electrode with an alloyed core and a recovery of
160 %. The deposit is a cobalt base alloy of high tenacity as well as extreme
corrosion- and heat resistance.
The weld metal is highly resistant to impact and is work-hardening up to
45 HRC.
Working temperature should be kept between 400° and 600°C, depending
on base material and type of construction. Slow cooling, if necessary
oven cooling, is recommended for low alloyed and austenitic steels.
Subsequent heat treatment ( stress relief at 700°C approx.) is not necessary,
except on large structures.
Carbo S 25 DIN 8555
E 20-UM-300-CKTZ
CARBO S 25 is an AC weldable rutile coated electrode with a recovery of
160 %. The deposit is a cobalt base alloy with about 10 % Ni for matrix
stability during elevated temperature service. The weld metal is highly
resistant to hot corrosion, impact wear and extreme temperature shocks
and oxidation. The alloy is machinable by hard faced tools.
Hot forging tools, aerospace industry, turbo charger buckets, parts subject
to high operation temperatures in combination with all types of wear such
as impact, pressure, corrosion, erosion etc.
The alloy is used on gas turbine components, on steam and chemical
valves, on equipments handling hot steel such as tong bits, share blades,
pumps for high temperature liquids.
Oxyacetylene and TIG Rod
Carbo TS 1 AWS A5.13
E CoCr-C
DIN 8555
WS / G 20-UM-55-CTZ
CARBO TS 1 is a bare cobalt base rod for TIC-welding. The deposit is a
cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic structure with embedded CrW
carbides. It is the hardest of the standard Cobalt base alloys.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
The deposits are only machinable by grinding
Carbo TS 6 AWS A5.13
ECoCr-A
DIN 8555
W / SG 20--40-CTZ
CARBO TS 6 is a bare rod for TIG- welding. The deposit is a cobalt base
alloy of austenitic-ledeburitic structure with embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
Good aptitude for polishing and machining.
Carbo TS 12 AWS A5.13
RCoCr-B
DIN 8555
E 20-UM-50-CTZ
CARBO TS 12 is a bare rod for TIG welding.
The deposit is a cobalt base alloy of austenitic-ledeburitic structure with
embedded CrW carbides.
The weld metal is highly resistant to corrosion, impact, abrasive wear as
well as thermal shocks and heavy mechanical impact.
.The deposit is only machinable by hard faced tools.
Carbo TS 25 DIN 8555
W / SG 20 -300-CKTZ
CARBO TS 25 is a bare rod for TIG welding. The deposit is a cobalt base
alloy with about 10 % Ni for matrix stability during elevated temperature
service. The weld metal is highly resistant to hot corrosion, impact wear
and extreme temperature shocks and oxidation. The alloy is machinable
by hard faced tools.
Hot forging tools, aerospace industry, turbo charger buckets, parts subject
to high operation temperatures in combination with all types of wear such
as impact, pressure, corrosion, erosion etc.
The alloy is used on gas turbine components, on steam and chemical
valves, on equipments handling hot steel such as tong bits, share blades,
pumps for high temperature liquids.
Hardfacing
Buffering
Carbodur Mn DIN 8555
E 7-UM-250-KP
DIN EN 14700 E Fe9
AWS A56.13 E FeMn-A
Basic coated, AC-weldable electrode with approximately 120 % recovery.
Due to the weld metal.s high tenacity and hardness, CARBODUR Mn is
suitable for hardfacing on parts which are subject to extreme impact
stress and cavitation.
A considerable increase in wear resistance through strain hardening can
be achieved by cold-hammering.
Carbodur MnC DIN 8555
E 7-UM-200-K
DIN EN 14700 E Fe9
AWS A5.13-80
E Fe Mn-B
CARBODUR MnC deposits an austenitic manganese steel alloy
containing 1,1% C and 13% Mn. A characteristic of this alloy is its ability
to harden rapidly when cold worked under impact and compressive
stresses. The electrode is primarily used for surfacing and building up
manganese steel components such as crusher, jaws and hammers.
The interpass temperature should be kept as low as possible and
overheating of the weld metal should be avoided.
It can also be used for welding similar railroad cross-sections.
The metal-to-metal wear resistance is very good.
Carbodur MnCr DIN 8555 E 8-UM-250-KP
DIN EN 14700
E Fe9
AWS A56.13
E FeMn-B
Basic coated, AC-weldable electrode with approximately 140 % recovery.
Due to the weld metal.s high tenacity and hardness, the electrode is
suitable for hardfacing on parts which are subject to extreme impact
stress and cavitation.
A considerable increase in wear resistance through strain hardening can
be achieved by cold-hammering.
Carbodur 300 DIN 8555 E 8-UM-250-KP
DIN EN 14700
E Fe9
AWS A56.13
E FeMn-B
Basic coated, AC-weldable electrode with approximately 140 % recovery.
Due to the weld metal.s high tenacity and hardness, the electrode is
suitable for hardfacing on parts which are subject to extreme impact
stress and cavitation.
A considerable increase in wear resistance through strain hardening can
be achieved by cold-hammering.
Carbodur 350
Impact & Abrasion
Carbodur 300 DIN 8555
E 1-UM-300-P
DIN EN 14700
E Fe1
CARBODUR 300 is an AC-weldable electrode with approximately 120 %
recovery for tough and wear resistant surfacing on equipment parts and
tools which are subject to medium wear only. The dense and crack-free
deposit is resistant to medium friction and compression and highly resistant
to shocks.
Due to its soft fusion and low spattering the electrode can be used for
welding in constrained positions. In spite of its basic coating it is well suitable
for AC-welding. The weld metal can be machined with metal-cutting
tools. Furthermore, surface layer hardening can be performed on machined
areas.
A buffer layer of CARBO B 10 is recommended on base materials susceptible
to work hardening.
Carbodur 350 DIN 8555
E 1-UM-350-P
DIN EN 14700
E Fe1
CARBODUR 350 is an AC-weldable electrode with approximately 120 %
recovery for tough and wear resistant surfacing on equipment parts and
tools which are subject to medium wear only. The dense and crack-free
deposit is resistant to medium friction and compression and highly resistant
to shocks.
Due to its soft fusion and low spattering the electrode can be used for
welding in constrained positions. In spite of its basic coating it is well suitable
for AC-welding. The weld metal can be machined with metal-cutting
tools. Furthermore, surface layer hardening can be performed on machined
areas.
A buffer layer
Carbodur 400 DIN 8555
E 1-UM-400-P
DIN EN 14700
E Fe7
CARBODUR 400 is an AC-weldable electrode with approximately 120 %
recovery for tough and wear resistant surfacing on equipment parts and
tools which are subject to medium wear only. The dense and crack-free
deposit is resistant to medium friction and compression and highly resistant
to shocks.
Due to its soft fusion and low spattering the electrode can be used for
welding in constrained positions. In spite of its basic coating it is well suitable
for AC-welding. The weld metal can be machined with metal-cutting
tools. Furthermore, surface layer hardening can be performed on machined
areas.
A buffer layer of CARBO B 10 is recommended on base materials susceptible
to work hardening.
Carbodur 600 AC DIN 8555
E 6- UM - 60 GP
DIN EN 14700
E Fe6
CARBODUR 600 AC is an AC-weldable universal hard surfacing electrode
with 120 % recovery for rebuilding of machine parts subject to combined
wear from abrasion and impact. Suitable for deposits on mild steel,
steel castings and manganese steel.
The pure weld deposit is only machinable by grinding.
The electrode has a soft but intensive welding character, a fine-structured
seam surface and excellent slag-removal properties.
On high-carbon and crack-sensitive base materials, should be preheated
to 200° . 300° C, depending on their composition and thickness. On
highly crack-sensitive base materials and manganese steel, a buffer layer
of CARBO 4370 MPR or CARBODUR MnCr is recommended.
Carbodur 600 B DIN 8555
E 6- UM - 60 GP
DIN EN 14700
E Z Fe6
CARBODUR 600 B is a basic coated high efficiency electrode with 130 %
recovery for hardfacing by applying tough-hard and abrasion-proof layers
Suitable for hardfacing on machine components made of engineering
steel, cast steel and manganese steel.
Smooth, intense fusion, fine-scaled seam, and easy slag removal.
The pure weld deposit is only machinable by grinding.
The electrode has a soft but intensive welding character, a fine-structured
seam surface and excellent slag-removal properties.
Suitable for hardfacing on machine components made of engineering
steel, cast steel and manganese steel.
Smooth, intense fusion, fine-scaled seam, and easy slag removal. The
deposit can only be machined by grinding.
Carbodur 650 DIN 8555
E 6- UM - 60 GP
DIN EN 14700
E Fe6
CARBODUR 650 is an AC-weldable universal hard surfacing electrode
with 120 % recovery for rebuilding of machine parts subject to combined
wear from abrasion and impact. Suitable for deposits on mild steel, steel
castings and manganese steel.
The pure weld deposit is only machinable by grinding.
The electrode has a soft but intensive welding character, a fine-structured
seam surface and excellent slag-removal properties.
On high-carbon and crack-sensitive base materials, should be preheated
to 200° . 300° C, depending on their composition and thickness. On
highly crack-sensitive base materials and manganese steel, a buffer layer
of CARBO 4370 MPR or CARBODUR MnCr is recommended.
    Abrasion + Corrosion
Carbodur 59 DIN 8555
E 10-UM-60-GR
AWS A5.13 / 21 EFeCr-A1
CARBODUR 59 is a heavy coated high efficiency hardfacing electrode
with 160 % recovery. Suitable for applications subject to strong abrasive
wear by minerals, combined with moderate impact, medium shocks and
compression as well as humidity or wetness.
Soft fusion, fin-structured seam surface, self-releasing slag and a shiny
surface of deposits
Carboloy Co AWS A5.11
E NiCrMo-5
DIN 8555
E 23-UM-250-CKNPTZ
High alloyed nickel based AC electrode with 160 % recovery.
The CARBOLOY Co type deposit has outstanding physical characteristics
and is resistant to both, oxidation and reduction corrosion. It work hardens
under impact and by machining to ca.400 HB . even at high temperatures
. without deforming the deposit.
Thick layers should be buffered with CARBO 29/9.
CARBOLOY Co is used in general for surfacing of all work-pieces subject
to mechanical stress combined with corrosion and/or to high temperatures
(from 400 . 750°C)
Carboloy 520 DIN 8555
E 23-UM-300-CKNPTZ
CARBOLOY 520 is a lime basic coated high CrCoMoTiAlW alloyed nickel
based electrode.
The deposit is a precipitation hardenable alloy with an exceptional combination
of high temperature mechanical property capabilities, forgeability
and corrosion resistance.
The alloy can be used for a great number of critical high temperature
applications.
Carboloy Spezial DIN 8555
E 22-UM-60-CGZ
CARBOLOY 99 is a very high efficient electrode with about 220% recovery
for hardfacings on tools which have to stand the combinated wear of
corrosion, abrasion, erosion and impact.
The weldability of the CARBOLOY 99 is excellent as well on DC
as on AC.
The deposits include a lot of well combinated special carbides in a
very corrosion resistant Ni-base alloy matrix.
    Tungsten Carbide
Oxyacetylene
Carbo DURIT A DIN 8555 E21-GF--45-GP
DIN EN 14700 T Fe20
CARBO DURIT A is a steel tube filled with fused tungsten carbides for the
oxyacetylene welding process.
The weld metal consists in a tungsten-steel-matrix with embedded tungsten
carbides. The extraordinary hardness of the fused tungsten carbides
(WSC) of approx. 2300 HV imply the high build-up wear resistance.
The carbon content of the base metal should not exceed 0,45 % in order
to avoid lack of fusion. However, the base material should have enough
strength to avoid the penetration of the build-up in the base material.
Carbo DURIT Ni A DIN 8555 G 21-GF-50-CG
DIN EN 14700
T Ni20
CARBO DURIT Ni A is a tubular rod containing fused tungsten carbides in
a nickel base matrix alloy. This alloy is especially designed for gas
welding. The weld metal is composed of 60 to 65 % fused tungsten
carbides which are embedded in a matrix alloy containing 35 to 40 %
NiSiB.
CARBO DURIT Ni A excels by producing a smooth, clean surface. The
alloy flows extremely well, due to the low melting point of between
900 and 1000°C.
The nickel based matrix alloy provides excellent resistance to acids and
other corrosive media. CARBO DURIT Ni A is used for applications which
are subject to extremely strong abrasive wear and corrosive media at the
same time.
Carbo DURFLEX Ni DIN 8555 G 21-UM-50-CG
DIN EN 14700
T Ni20
Flexible welding rod for oxyacetylene welding. The weld-deposit consists
of an NiSiB- matrix alloy bearing a high percentage of fused tungsten
carbides.
CARBO DURFLEX Ni excels by producing smooth, clean seams and by
its excellent flow characteristics which are due to the alloy.s low meltingpoint
of 950°- 1050° C.
The Ni-base matrix alloy provides excellent resistance to acids and
alkaline-corrosive media.
CARBO DURFLEX Ni is used for applications which are subject to
extremely strong abrasive wear combined with corrosion stress.
Carbo DURIT CS 60 DIN 8555
E21-GP
CARBO DURIT CS 60 is a nickel silver based alloy welding rod including
crushed sintered tungsten carbide fragments for the oxyacetylene
welding process.
Carbo DURIT CS 70 DIN 8555
E21-GP
CARBO DURIT CS 70 is a nickel silver based alloy welding rod including
crushed sintered tungsten carbide fragments for the oxyacetylene
welding process.
Carbo DURIT CN 60 DIN 8555
E21-GP
CARBO DURIT CN 60 is a nickel based alloy welding rod including
crushed sintered tungsten carbide fragments for the oxyacetylene
welding process.
Carbo DURIT S 70
    Electrode
Carbo DURIT E DIN 8555 E21-GF-UM-60-GP
DIN EN 14700 E Fe20
CARBO DURIT E is a steel tube filled with fused tungsten carbides.
It is a dip-coated electrode suitable for electrical welding on AC as well as
on DC.
The weld metal consists in a tungsten-steel-matrix with embedded tungsten
carbides. The extraordinary hardness of the fused tungsten carbides
(WSC) of approx. 2300 HV imply the high build-up wear resistance.
The carbon content of the base metal should not exceed 0,45 % in order
to avoid lack of fusion. However, the base material should have enough
strength to avoid the penetration of the build-up in the base material.
Carbo DURIT Ni E DIN 8555
G 21-GF-UM-50-CG
DIN EN 14700
E Ni20
CARBO DURIT Ni E is a tubular rod containing fused tungsten carbides
in a nickel base matrix alloy. This alloy is especially designed for electrical
welding. The weld metal is composed of 60 to 65 % fused tungsten
carbides which are embedded in a matrix alloy containing 35 to 40 %
NiSiB.
CARBO DURIT Ni E excels by producing a smooth, clean surface. The
alloy flows extremely well, due to the low melting point of between
900 and 1000°C.
The nickel based matrix alloy provides excellent resistance to acids and
other corrosive media. CARBO DURIT Ni A is used for applications which
are subject to extremely strong abrasive wear and corrosive media at the
same time.
Carbo DURIT S 70 E
Cutting and Chamfering
Carbo NUT Special-coated electrode for chamfering, grooving and gouging all metals,
including all types of ferritic and austenitic steels as well as Cu-alloys, cast
steel and grey cast iron.
The electrode produces a high-energy arc which rapidly melts the base
material.
CARBO NUT is used for seam preparing, gouging, cutting, piercing holes,
eliminating screws, rivets or old seams, chamfering foundry defects or
cracks before repair welding, and removing all unserviceable material
from oil containing cast iron or corroded metal layers..
Tool Steel
Carbodur WZ 11 B DIN 8555
E3-UM-60-ST
CARBODUR WZ 11 B is a specially designed electrode with a basic
coating for high wear resistant hardfacings on hot- and coldworking
tools. The deposit has a crack-free martensitic structure
containing high wear-resistant chromium-, molybdenum-, tungsten
and other carbides.
Particularly recommended for hardfacing hot- and cold-working
trimming dies, pressing- and blanking dies, hot- and cold-shearblades
like hot-billet-shears, blanking-,punching and coining tools,
rotary-shear-knives, hot- and cold-forming- and drawing-dies.
The thermal expansion rate and chemical composition of the deposit
of CARBODUR WZ 11 B is specially designed to match SKD-11 or
similar steels like SKD-12, SKS-41, SKT-4, SKD-61 or
mild-/high-carbon steels.
Carbodur WZ 35 B DIN 8555
E 3-UM-350-T
CARBODUR WZ 35 B is a basic electrode with 140 % recovery.
It deposits a wear resistant alloy and can be applied to reclaim
hot-forging dies and to overlay the edges and flat areas of low
alloyed high density steel tools.
Carbodur WZ 44 B DIN 8555
E 3-UM-350-T
CARBODUR WZ 44 B is a basic electrode with 140 % recovery.
It deposits a wear resistant alloy and can be applied to reclaim
hot-forging dies and to overlay the edges and flat areas of low
alloyed high density steel tools.
Carbodur WZ 48 B DIN 8555
E 3-UM-45-T
CARBODUR WZ 48 B is a basic electrode suitable on parts
subject to friction, compression and impact at elevated
temperatures, such ashot shear blades, forging saddles,
hammers and forging dies.
Carbodur WZ 49 AC DIN 8555
E 3-UM-55-T
CARBODUR WZ 49 AC is a rutile coated electrode developed for the
repair of hot working tools, which have a high carbon content. It leaves a
very hard deposit that is impact, crack and abrasion resistant.
CARBODUR WZ 49 AC was specially developed for edgeholding and for
overlaying on carbon, manganese, chromium, molybdenium as well as
cast steels. An even higher hardness can be obtained by thermal
treatment.
Typical applications: slab shears, hot shear blades, drawing blocks, hotforging
dies, impact moulding dies, containers, swages etc.
Carbodur WZ 50 AC DIN 8555
E 3-UM-50-T
AC-weldable high-quality electrode with approx. 120 % recovery. Used for
repairing steels of same type, e.g. on hot working tools, and for overlaying
edges or surfaces of tools made of low alloyed high density steels.
Typical applications: slab shears, hot shear blades, drawing blocks, hotforging
dies, impact moulding dies, containers, swages etc.
Carbodur WZ 51 B DIN 8555
E 3-UM-55-T
CARBODUR WZ 51 B is a basic electrode with 140 % recovery.
It deposits a wear resistant alloy and can be applied to reclaim
hot-forging dies and to overlay the edges and flat areas of low
alloyed high density steel tools.
Carbodur WZ 54 AC DIN 8555
E 3-UM-55-T
CARBODUR WZ 54 AC is a rutile electrode with 150 % recovery.
It deposits an air hardening and wear resistant alloy.
It can be applied to reclaim hot-forging dies and to overlay the edges and
flat areas of low alloyed high density steel tools.
Carbodur WZ 59 AC DIN 8555
E 4-UM-60-ST
Heavy coated AC-weldable electrode with high recovery (150 %) for repairing hot
working tools made of steels of same or similar type. The deposited weld metal is
highly resistant to extreme abrasive wear as well as medium shock and impact. It
also excels by good edge-holding quality.
Max. service temperature: 450°C
The weld metal structure can still be improved by subsequent heat treatment.
shear blades, dies, upper and lower dies, mandrel plugs, hammer mills, swages,
crushing and pulverising plants, cutting edges etc.
Carbodur WZ 60 AC DIN 8555
E 4-UM-60-ST
Heavy coated AC-weldable electrode with 150 % recovery, designed for
hardfacing high-speed steel tools and low alloyed base materials and for
reinforcing cutting edges.
The weld metal has good tempering properties and allows heat treatment
like other high-speed steels of similar composition.
Typical applications: slotting and threading tools, spiral drills, reamers,
and milling cutters (for materials over 880 N/mm²)
Carbodur WZ 61 AC DIN 8555
E 4-UM-65-ST
AC-weldable heavy coated electrode with 140 % recovery, designed for
hardfacing high-speed steel tools and low alloyed base materials and for
reinforcing cutting edges.
The weld metal.s high tungsten content provides excellent edge-holding
quality.
The weld metal has good tempering properties and allows heat treatment
like other high-speed steels of similar composition.
Typical applications: hot shear blades, slotting tools, spiral drills, reamers,
and milling cutters (for materials over 880 N/mm²)
Carbodur WZ 6356 B DIN 8555 E4-UM-350-CKPSTZ CARBODUR WZ 6356 B is an electrode with an alloyed core wire and a
special basic coating. The electrode is designed for repairing die steels
specifically huge volume pressing tools with particular reference to H 13
and maraging steels. The deposited weld metal is easy machine able. The
deposits are heat treated where improved hardness is required.
Further improvement in the hardness of the weld metal is possible by
means of nitrating. Typical applications are the facing of dies, stamping
tools, metal drawing tools, and pressure die casting tools.
The resultant weld metal deposits give improved edge hardness to cold
cutting tools and shears.
NIKEL BASE
Carboweld 117 DIN 1736 EL-NiCr21Co12Mo
AWS A5.11 E NiCrCoMo-1
CARBOWELD 117 is a basic coated core wire alloyed nickel base electrode.
Suitable for welding of NiCrCoMo-alloys and for overlay cladding where
similar alloy is required.
The deposits provide optimum strength and oxidation resistance above
900°C up to 1250°C, especially when welding on NiFeCr-base alloys.
Carboweld 122 DIN 1736
AWS A5.11
E NiCrMo-10
CARBOWELD 122 is a basic coated core wire alloyed nickel base electrode.
Suitable for welding of NiCrMo-alloys and for overlay claddings on carbon
steels, low alloy steels or stainless steels where similar alloy is required.
Also used for dissimilar joining among NiCrMo, stainless steel, Carbon
steel and low alloy steels.
The deposits offers an excellent resistance to corrosion and to both oxidizing
and reducing media, as well at low as at high temperatures.
Carboweld 135 DIN 1736
EL-Ni Cr 28 Mo
DIN EN ISO 14172
E Ni 8025 (NiCr29Fe30Mo)
CARBOWELD 135 is a nickel based cored wire electrode with an AC
welding coating. It is well suited for joint welding and hardfacing on the
same or similar stabilized or non-stabilized, fully austenitic steels and molybdenum
and copper based cast steels.
CARBOWELD 135 was developed to weld these materials in conjunction
with low alloyed type steels as well as intermediate and top plating layers.
The deposited overlay leaves a pierce and tension resistant deposit that is
also resistant to intergranular corrosion, specifically from acids and non
oxidizing materials, i.e. sulphurous-, phosphorous acids or ammoniumacetate.
Carboweld 190 DIN 1736
EL-NiCu 30 Mn
AWS A 5.11
ENiCu-7
Basic-coated nickel base electrode with a nickel-copper alloyed core wire.
Designated for butt welding and surfacing of nickel-copper, copper-nickel
and copper-nickel plated steels.
Also recommended for dissimilar joining like steel / nickel-copper or
steel/copper/copper/nickel.
CARBOWELD 190 is an alloy with high strength and excellent resistance
to a range of media including sea water, dilute hydrofluoric and sulphuric
acids, and alkalis.
Used in marine and offshore engineering, salt production, feed water
heater tubing and chemical and hydrocarbon processing.
Carboweld A DIN 1736
EL-Ni Cr 15 Fe Mn
AWS A5.11
ENiCrFe-3
CARBOWELD A is a basic-coated electrode with a recovery of 140%
and excellent weldability. Applications are joining and cladding
stainless-, heat resistant- and cold tenacious steels, as well as welding of
dissimilar materials for example low alloyed steels with Ni-base or with
copper alloys.
The austenitic deposits are free of embrittlement at high as well as
at low temperatures. The alloy is resistant to corrosion and thermal
shocks and cold ductile down to -196°C and prevents carbon diffusion
from ferritic to austenitic material.
Carboweld 82 DIN 1736
EL-NiCr 19 Nb
AWS A5.11
E NiCrFe-2 / MOD.
Nickel base electrode with excellent weldability on AC. Suitable for joining
and cladding low alloyed and alloyed steels, welding iron- and nickel base
alloys and for dissimilar joints.
The austenitic deposit is insensitive to hot-cracking and free of embrittlement
at high as well as at low temperatures, non-scaling up to 1000° C,
and cold tough down to .196° C.
No diffusion of carbon into the weld metal at high temperatures.
Used for service-temperatures of more than 300° C in Chemical Industry,
Petrochemical Industry, glassworks, civil engineering, repairing and maintenance
workshops.
Carboweld 82 B DIN 1736
EL-NiCr 19 Nb
DIN EN ISO 14172 E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
AWS A5.11
E NiCrFe-2 / mod.
Basic-coated nickel base electrode with an alloyed core wire. Suitable for
joining and cladding low alloyed and alloyed steels, welding iron- and
nickel base alloys and for dissimilar joints.
The austenitic deposit is insensitive to hot-cracking and free of embrittlement
at high as well as at low temperatures, non-scaling up to 1000° C,
and cold tough down to .196° C.
No diffusion of carbon into the weld metal at high temperatures.
Used for service-temperatures of more than 300° C in Chemical Industry,
Petrochemical Industry, glassworks, civil engineering, repairing and maintenance
workshops.
Carboweld 182 DIN 1736
EL-NiCr 16 FeMn
AWS A5.11
E NiCrFe-2 / modifiziert
CARBOWELD 182 is nickel base electrode with a recovery of 140%and
excellent weldability on AC even at low voltages.
Suitable for joining and cladding stainless, heat resistant and cold tenacious
steels as well as welding dissimilar materials for example low alloyed
steels with Ni-base ore Cu-base alloys
The austenitic deposit is insensitive to hot-cracking and free of embrittlement
at high as well as at low temperatures, non-scaling up to 1000° C,
and cold tough down to .269° C.
No diffusion of carbon into the weld metal at high temperatures.
Used for service-temperatures of more than 300° C in Chemical Industry,
Petrochemical Industry, glassworks, civil engineering, repairing and maintenance
workshops.
Carboweld 625 DIN 1736
EL-NiCr 20 Mo 9 Nb
AWS A5.11
E NiCrMo-3
CARBOWELD 625 is nickel base electrode with a recovery of 140%and
excellent weldability on AC even at low voltages.
Suitable for joining and cladding stainless, heat resistant and cold tenacious
steels as well as welding dissimilar materials for example low alloyed
steels with Ni-base ore Cu-base alloys
The austenitic deposit is insensitive to hot-cracking and free of embrittlement
at high as well as at low temperatures, non-scaling up to 1100° C,
and cold tough down to .196° C.
No diffusion of carbon into the weld metal at high temperatures.
Used for service-temperatures of more than 300° C in Chemical Industry,
Petrochemical Industry, glassworks, civil engineering, repairing and maintenance
workshops.
Carboweld 625 B DIN 1736
EL-NiCr 20 Mo 9 Nb
AWS A5.11
E NiCrMo-3
CARBOWELD 625 B is lime coated nickel base electrode.
Suitable for joining and cladding stainless, heat resistant and cold tenacious
steels as well as welding dissimilar materials for example low alloyed
steels with Ni-base ore Cu-base alloys
The austenitic deposit is insensitive to hot-cracking and free of embrittlement
at high as well as at low temperatures, non-scaling up to 1100° C,
and cold tough down to .196° C.
No diffusion of carbon into the weld metal at high temperatures.
Used for service-temperatures of more than 300° C in Chemical Industry,
Petrochemical Industry, glassworks, civil engineering, repairing and maintenance
workshops.
Carboweld 686 (EN) ISO 14172 E NiCr21Mo16W4
AWS A5.11 E NiCrMo-14
DIN 8555 E 23-UM-250-CKNPTZ
CARBOWELD 686 is a lime coated, high NiCrMoW alloyed nickel based
electrode for joining duplex, super-duplex and super austenitic stainless
steels as well as similar nickel alloys
The resulting deposit is resistant to corrosion on a high level.
Overlays of the alloy are extraordinarily tough and harden with impact
stress and high temperatures to about 400 HB without deforming the deposit.
Carbo 2.4156 B DIN 1736
EL-NiTi 3
AWS A5.11
ENi-1
Basic coated electrode with a nickel deposit containing 1-2% Titan,
designated for butt welding and surfacing of nickel-copper,
copper-nickel and copper-nickel plated steels.
Also recommended for dissimilar joining like: steel/ nickel-copper or
steel/copper/copper-nickel.
Excellent resistance to stress corrosion in chloride-containing
environments. Main applications: construction of equipment for
chemical and petrochemical industry, food stuff industry, naval
constructions and installations for sea water desalination.
Carbo 2.4879 B DIN 1736
EL-NiCr28W (mod.)
Resistant to scaling up to 1150°C (2102°F).
For surfacing and joining of matching/similar cast grades.
Structure Austenite
Carboloy C AWS A5.11
E NiCrMo-5
DIN 8555
E 23-UM-250-CKNPTZ
High alloyed nickel based AC electrode with 160 % recovery.
The CARBOLOY C type deposit has outstanding physical characteristics
and is resistant to both, oxidation and reduction corrosion. It work hardens
under impact and by machining to ca.400 HB . even at high temperatures
. without deforming the deposit.
Thick layers should be buffered with CARBO 29/9.
CARBOLOY C is used in general for surfacing of all work-pieces subject
to mechanical stress combined with corrosion and/or to high temperatures
(from 400 . 750°C)
Carboloy Co AWS A5.11
E NiCrMo-5
DIN 8555 E 23-UM-250-CKNPTZ
High alloyed nickel based AC electrode with 160 % recovery.
The CARBOLOY Co type deposit has outstanding physical characteristics
and is resistant to both, oxidation and reduction corrosion. It work hardens
under impact and by machining to ca.400 HB . even at high temperatures
. without deforming the deposit.
Thick layers should be buffered with CARBO 29/9.
CARBOLOY Co is used in general for surfacing of all work-pieces subject
to mechanical stress combined with corrosion and/or to high temperatures
(from 400 . 750°C)
Carboloy C 276 B DIN 1736
E NiMo-15Cr15W
AWS A5.11 E NiCrMo-4
DIN 8555 E 23-UM-250-CKNPTZ
CARBOLOY C-276 B is a lime coated, high alloyed nickel based electrode
for welding NiMoCr-alloys such as alloy C 276.
The resulting deposit is resistant to oxidation and reduction corrosion.
Overlays of CARBOLLOY C-276 B are extraordinarily tough and harden
with impact stress and high temperatures to about 400 HB without deforming
the deposit. When welding thicker overlays, the lower layers
should be welded with Carbo 29/9 .
CARBOLOY C-276 B is typically hard faced on: hot working tools as hot
forging dies, hot shear blades, punches, swages, hammer saddles, dies,
press tools, milling rolls and valves,
To achieve a crack-free overlay, the base material should be preheated to
300 . 400°C, depending on the alloy
Non Ferrous Electrode
Aluminium
Carbo Al 99,8 DIN 1732
EL-Al 99,8
Special coated electrode for welding pure aluminium and cast aluminium
alloys.
Carbo AlMn DIN 1732
EL-AlMn 1
Special coated electrode for joining wrought aluminium-manganese and
aluminium alloys up to 3% Mg content.
Carbo AlSi 5 DIN 1732
EL-AlSi5
AWS A 5.3
E 4043
Special coated electrode for joining wrought aluminium and cast aluminium
alloys.
Carbo AlSi 12 DIN 1732
EL-AlSi12
Special coated electrode for AlSi cast alloy welding.
Bronzes
 Carbo Albro B DIN 1733
EL-CuAl9
AWS A 5.6
E CuAl-A2
AWS A 5.13
E CuAl-A2
DIN 8555
E 31-UM-150-CN
Carbo Albro B is a basic coated electrode for joining aluminium bronzes (up
to 10 % Al) as well as wear-resisting and corrosion-proof surfacing on steel,
cast steel, and cast iron, especially on work-pieces which are subject to
erosive wear.
The electrode is also suitable for filling up casting defects on aluminium
bronze castings, for buffer layers between copper and nickel alloys and can
also be used as bearing material for high-pressure load. The mechanical
properties of the weld deposit are very good; it is acid-, seawater- and erosion
resistant.
This electrode can be used on shaped components and wearing parts as
well as slide bearings and slide tracks.
Carbo Albro AC DIN 1733
EL-CuAl9
AWS A 5.6
E CuAl-A2
AWS A 5.13
E CuAl-A2
DIN 8555
E 31-UM-150-CN
Carbo Albro AC is a basic-graphite coated electrode for joining aluminium
bronzes (up to 10 % Al) as well as wear-resisting and corrosion-proof surfacing
on steel, cast steel, and cast iron, especially on work-pieces which
are subject to erosive wear.
The electrode is also suitable for filling up casting defects on aluminium
bronze castings, for buffer layers between copper and nickel alloys and can
also be used as bearing material for high-pressure load. The mechanical
properties of the weld deposit are very good; it is acid-, seawater- and erosion
resistant.
This electrode can be used on shaped components and wearing parts as
well as slide bearings and slide tracks.
Carbo Albro MnS DIN 1733
EL-CuMn14Al
AWS A 5.6
ECuMnNiAl
DIN 8555
E 31-UM-200-CN
CARBOTRODE Mn-S is a lime coated universal electrode to be used for
joining, surfacing and building up brass, bronze, copper and normal steles.
The deposits have high mechanical quality values, are resistant to corrosion,
cavitation, erosion, friction and seawater proof. Due to good resistance
against seawater and general corrosion the electrode is used mostly
in the ship building and chemical industry, specially when corrosion and
erosion act together. The low friction rate of this alloy make it suitable for
surfacing on slide faces, bearings, dies, ship propellers, valves, pumps
shafts, pipings, evaporators, Kaplan-turbine-blades, Francis-turbines,
Pelion-wheels.
Exempt weld zones from impurities like grease, oil or oxides. The seam
flanks should shine metallic bright. An included angle of 90° should be
welded on thick sheets. Weld preferably in horizontal position (PA) driving
the electrode in vertical direction. Weld with a short arc, low heat input and
at high speed.
Heavy work-pieces require preheating to ca. 200° C.
Carbo Albro 200 AWS A 5.6 / 13
ECuAl-B
DIN 1733
E31-UM-200-CN
CARBO ALBRO 200 is a basic coated electrode for cladding and
hardfacings on machine-parts subject to high compression load and against
wear due to its high hardness of 300 HB 10.
The deposit has excellent mechanical properties, is erosion-resistant and is
withstanding corrosion from acid and seawater.
CARBO ALBRO 200 is applied on pressing dies and wear-parts, bearings,
guide-rails for precision-machinery, plungers, valves and gears.
Carbo Albro 300 AWS A 5.6 / 13
ECuAl-B
DIN 1733
E31-UM-300-CN
CARBO ALBRO 300 is a basic coated electrode for cladding and
hardfacings on machine-parts subject to high compression load and against
wear due to its high hardness of 300 HB 10.
The deposit has excellent mechanical properties, is erosion-resistant and is
withstanding corrosion from acid and seawater.
CARBO ALBRO 300 is applied on pressing dies and wear-parts, bearings,
guide-rails for precision-machinery, plungers, valves and gears.
Carbo Zibro 6 AC DIN 1733
EL-CuSn7
AWS A 5.6
E CuSn-C
AWS A 5.13
E CuSn-C
Basic-graphite special coated tin bronze electrode for repairing copper
and copper tin bronzes (Cu-Sn 6-8 %), brasses, and phosphor bronzes.
Also for dissimilar joints.
Recommended for surfacing on brasses, wrought bronzes (CuSn), mild
steel and cast steel.
Good sliding and emergency running properties for bearings and contact
surfaces of grey iron, type GG.
Carbo Zibro 6 B DIN 1733
EL-CuSn7
AWS A 5.6
E CuSn-A
AWS A 5.13
E CuSn-A
Basic coated tin bronze electrode for repairing copper and copper tin
bronzes (Cu-Sn 6-8 %), brasses, and phosphor bronzes. Also for
dissimilar joints.
Recommended for surfacing on brasses, wrought bronzes (CuSn), mild
steel and cast steel.
Good sliding and emergency running properties for bearings and contact
surfaces of grey iron, type GG.
Carbo CuNi 30 fe DIN 1733
EL-CuNi 30 Mn
AWS A 5.6
E CuNi
CARBO CuNi 30 Fe is a copper-nickel electrode with a basic coating for
joining and surfacing alloys of similar composition with up to 30% nickel
as well as non-ferrous alloys and dissimilar steel grades.
The deposit weld metal is highly resistant to seawater, typical
applications include usage in shipbuilding, oil refineries, food processing
industry, the engineering of general corrosion proof vessels and
equipment.
Copper
Carbo Cu B
DIN 1733
EL-CuMn2
AWS A 5.6
ECu
CARBO Cu B is high purity copper electrode with a basic coating for
joining and surfacing copper and copper alloys
The deposit free of porosity and cracks. The alloy has a high strength
and an excellent electrical conductivity.
Copper vessels and tanks, commutator rigs, electrical connector and
contactor parts
    Low alloyed Types
Cellulose
Carbo CEL 6010 EN 499 E35 2 C 21
AWS A 5.1 E6010
DIN 1913 E 43 43 C 4
Cellulose medium coated electrode for joining and repairing pipelines,
especially in vertical down position. Due to it΄s high penetration,
CARBO CEL 6010 is particularly suitable for welding root layers and
built up passes in the vertical down direction.
Excellent weldability also on soiled surfaces containing impurities from
corrosion, paint residues, priming coats, etc.
High efficiency as compared to vertical up welding.
Carbo CEL 7010 EN 499 E42 2 Mo C 21
AWS A 5.1 E7010-A1
DIN 1913 E 51 43 C 4
Cellulose coated electrode for joining and repairing pipelines, especially in
vertical down position. CARBO Cel 7010 is particularly suitable for welding
root layers.
Excellent weldability also on soiled surfaces containing impurities from
corrosion, paint residues, priming coats, etc.
High efficiency as compared to vertical up welding.
Carbo CEL 8010 EN 499 E 42 3 1 Ni C 21
AWS A 5.1 E8010-G
DIN 1913 E 51 43 C 4
Cellulose coated electrode for vertical down welding of high strength
large diameter pipelines. Especially recommended for hot passes,
Filler and covers.
Highly economical compared with vertical-up welding.
Excellent weldability also on soiled surfaces containing impurities from
corrosion, paint residues, priming coats, etc.
High efficiency as compared to vertical up welding.
    Low Alloyed
Carbo RC 3 EN ISO 2560
E 38 0 RC 11
AWS A 5.1 E6013
CARBO RC 3 is a medium-thick rutile-cellulose coated electrode for
constrained position welding. It is suitable for universal application in
structural steel engineering, industrial engineering, shipbuilding and
vehicle construction. Particularly suitable for assembly welding on
galvanized and primered sheets.
Performs good results in all welding positions. Stable arc and easy
reiginition. The viscous weld metal performs good results in gap bridging.
Carbo RC 3 BLAU EN ISO 2560-A
E 38 0 RC 11
AWS A 5.1 E 6013
CARBO RC 3 blau is a medium-thick rutile-cellulose coated electrode for
constrained position welding. It is suitable for universal application in
structural steel engineering, industrial engineering, shipbuilding and
vehicle construction. Particularly suitable for assembly welding on
galvanized and primered sheets.
Performs good results in all welding positions. Stable arc and easy
restriking. The viscous weld metal performs good results in gap bridging.
Carbo RRC 5 EN 499
E 42 0 RC 11
AWS A 5.1 E 6013
Carbo RRC 6 EN 499
E 42 0 RC 11
AWS A 5.1 E6013
Carbo RR 6 EN 499
E 42 0 RC 11
AWS A 5.1 E6013
Carbo RR 11 EN 499
E 42 0 RR 73
AWS A 5.1 E7024
Carbo RRB 7 EN ISO 2560-A
E 38 2 RB 12
AWS A 5.1 E6013
Rutile-basic coated electrode with fast-flowing weld metal, suitable for
welding for construction elements made of structural steels up to ST-52-3
which are subject to dynamic stress, as used in bridge-, pipeline-,
container-, vessel- and shipbuilding.
The weld metal has outstanding mecanical properties and is highly crackresistant.
In constrained welding positions, and also when root welding on
pipes, CARBO RRB 7 proves its good weldability and produces smooth
welds without any penetration notches.
Carbo B 10 EN ISO 2560-A
E 42 6 B 42 H5
AWS A 5.1 E 7018
CARBO B 10 is a universal basic coated electrode for welding highly
stressed joints with high security. Resistant to cold cracks easy slag
removal.
Very good welding characteristics can also be used in constrained
welding positions. Fast solidifying weld metal - allows position welding at
high amperage.
Carbo BR 10 D DIN EN 2560-A
E 38 2 B 12 H10
AWS A 5.1
E7016
CARBO BR 10 D is a double basic coated electrode of excellent welding
characteristics combined with outstanding mechanical properties.
Very well suitable for AC welding (also with small transformers).
The double coating provides optimal welding characteristics even in
constrained welding positions. Smooth weld aspect, free of penetration
notches.
Carbo SPECIAL EN ISO 2560-A
E 38 2 B 12 H10
AWS A 5.1
E7016-H8
CARBO SPECIAL is a double basic coated electrode of excellent welding
characteristics combined with outstanding mechanical properties.
Very well suitable for AC welding (also with small transformers).
The double coating provides optimal welding characteristics even in
constrained welding positions. Smooth weld aspect, free of penetration
notches.
Carbo LC EN 499
E 38 ARR 12
DIN 1913
E 43 11 RR 8
AWS A 5.1
E 6013
CARBO LC is a heavy rutile coated electrode. Suitable for welding thin
Armco irons and low carbon steels. Especially used in fabrication and
repair weld of molten zinc bath tanks made of Armco iron and very low
carbon steels. Weld metal ensures high crack resistance against the
effect of molten zinc. Possible to use equally well both with AC and DC.
Carbo Aqua EN 1600 E 25 20 B 22
AWS A 5.4 E310-15
CARBO 4842 B is an basic-coated electrode with an alloyed core, suitable
for joining corrosion-proof, highly heat-proof and non-scaling CrNi-steels
which are subject to service temperatures up to 1200° C.
The electrode is also suitable for joint welding Cr-, CrSi-, and CrAl steels
and for cladding low alloy base metals. The weld metal alloy is highly hotcrack-
proof.
Keep temperature as low as possible during welding.
Annealing to 250°C and post-weld tempering to 700°C is required on ferritic
base materials.
The electrode is mainly used in furnace-construction, for fittings and pipelines.
    Medium Alloyed
Carbo Mn B EN ISO 2560-A E 42 6 B 42 H5
AWS A 5.1 E7018-1
CARBO Mn B is a low hydrogen, AC weldable electrode with about 120%
recovery. The weld deposit has high mechanical properties which qualifies
this product for constructional jobs with high mechanical load.
The deposit is safe upon hot- and cold-cracking.
The electrode can be welded in all positions and slag removal is easy
This field of application of this electrode is universal but it is typically
applied for weldings on rails with high carbon contents ( up to 0,6% C)
Carbo Mo B EN 499
EN 1599
E Mo B 42 H 5
AWS A 5.5 E7018-A-1
Basic coated Mo alloy electrode for welding piping-, boiler- and fine grain
structural steels. Generally suitable for joint welding of refractory low alloy
structural steels up to 460 N/mm² minimum yield strength as well as
creep-resistant Mo-steels. Non-ageing weld metal, tough also at low temperature.
Hot-crack proof and suitable for service temperatures up to
500°C.
CARBO Mo B should be welded with a short arc, preferably on the
+ pole; for root layers weld on the . pole with an air gap. Preheating is
usually not necessary.
Preheating is recommended when welding steels containing more than
0.22 % C and for sheets thicker than 20 mm.
Carbo Mo AC DIN EN ISO 2560-A E 46 0 Mo R 12
AWS A 5.5 E 7013-G
CARBO Mo AC is a rutile coated Mo-alloy electrode, suitable for welding
pipe and boiler steels as well as fine grain structural steels.
Generally used for joining creep resistant low-alloy structural steels of 420
N/mm² minimum yield strength, as well as creep resistant molybdenumsteels.
The weld metal is non-ageing and tough also at low temperatures, hot
crack proof and suitable for service temperatures up to 500°C.
Preheating not necessary in general.
Preheating is recommended before welding steels of more than 0.22 % Ccontent
and on metal sheets from 20 mm thickness onwards.
Carbo Cromoweld MoAC DIN EN ISO 2560-A E 46 0 Mo R 12
AWS A 5.5 E 7013-G
CROMOWELD Mo AC is a rutile coated Mo-alloy electrode, suitable for
welding pipe and boiler steels as well as fine grain structural steels.
Generally used for joining creep resistant low-alloy structural steels of 420
N/mm² minimum yield strength, as well as creep resistant molybdenumsteels.
The weld metal is non-ageing and tough also at low temperatures, hot
crack proof and suitable for service temperatures up to 500°C.
Preheating not necessary in general.
Preheating is recommended before welding steels of more than 0.22 % Ccontent
and on metal sheets from 20 mm thickness onwards.
Carbo CrMo 1 AC EN 1599
E CrMo1 R 12
AWS A 5.5
E 8013-G
AC-weldable CrMo alloy electrode for welding high-strength joints on low
alloy tempered steels of up to 880 N /mm².
Suitable for welding creep-resistant CrMo steels in boiler and piping
system construction. Resistant to high temperatures up to 500°C.
Non-ageing welding deposit, resistant to alkaline solutions, heattreatable
and case-harden able.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the +
pole; for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 1 V B DIN 8575
E CrMoV1 B 20+
AWS A 5.5
E9018-G
Basic coated CrMo alloy electrode for welding high-strength joints on low
alloy tempered steels.
Resistant to high temperatures up to 550°C.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the +
pole; for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 1 B EN 1599 E CrMo1 B 12 H5
AWS A 5.5 E 8018-B2
Basic coated CrMo alloy electrode for welding high-strength joints on low
alloy tempered steels of up to 880 N /mm².
Suitable for welding creep-resistant CrMo steels in boiler and piping
system construction. Resistant to high temperatures up to 500°C.
Non-ageing welding deposit, resistant to alkaline solutions, heattreatable
and case-harden able.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the +
pole; for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 2 B EN 1599 E CrMo2 B 12 H5
AWS A 5.5 E 9018-B3
Basic coated CrMo alloy electrode for welding high-strength joints on
tempered steels up to 1100 N/mm².
Suitable for welding creep-resistant CrMo steels in boiler and piping system
construction. Resistant to high temperatures up to 500°C.
Non-ageing welding deposit, resistant to alkaline solutions, heat treatable
and case- harden able.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the + pole;
for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 2 AC EN 1599
E CrMo2 R 12
AWS A 5.5
E 9013-G
AC-weldable CrMo alloy electrode for welding high-strength joints on
tempered steels up to 1100 N/mm².
Suitable for welding creep-resistant CrMo steels in boiler and piping system
construction. Resistant to high temperatures up to 500°C.
Non-ageing welding deposit, resistant to alkaline solutions, heat treatable
and case- harden able.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 5 B EN 1599
E CrMo5 B 42 H5
AWS A 5.5
E 8018-B6
AWS A 5.4
E 502-15
Basic coated CrMo alloy electrode for welding joints with good mechanical
properties to low alloyed quenched and subsequently tempered steels up
to 1275 N/mm².
Suitable for welding heat treatable, quenched and subsequently tempered
steels as well as for tubes, resistant to caustic embrittlement for working
temperatures up to 600°C.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the + pole;
for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 5 AC EN 1599
E CrMo5 R 12
AWS A 5.5
E 8018
AWS A 5.4
E 502-16
AC-weldable CrMo alloy electrode for welding joints with good mechanical
properties to low alloyed quenched and subsequently tempered steels up
to 1275 N/mm².
Suitable for welding heat treatable, quenched and subsequently tempered
steels as well as for tubes, resistant to caustic embrittlement for working
temperatures up to 600°C.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 9 B EN 1599
E CrMo9 B 42 H5
AWS A 5.4
E 505-15
AWS A 5.5
E 8018-B8
Basic coated CrMo alloy electrode for welding joints with good mechanical
properties to low alloyed quenched and subsequently tempered steels.
Suitable for welding heat treatable, quenched and subsequently tempered
steels as well as for tubes, resistant to caustic embrittlement for working
temperatures up to 600°C.
The electrode should be welded with a short arc, preferably on the + pole;
for root layers weld on the . pole with an air gap.
Preheating and post weld heat treatment of base materials to be carried
out acc. to the steel manufacturer.s instructions.
Carbo CrMo 91 B EN 1599 E CrMo91 B 42 H5
AWS A 5.5 E9015-B9
Basic coated electrode with low hydrogen content for welding high temperature
martensitic, creep resistant 9-12 % chromium steels such as
P91 and T91 in all positions except vertical down.
The deposits have good toughness properties even under long term
stresses and high creep rupture strength.
Preheating and interpass temperature 250-350°C, after welding annealing
750°C/> 2h.
Carbo NiMn B AWS A 5.5 E 8018-C3 H4 R
EN 499 E 46 6 1Ni B 4 2 H5
CARBO NiMn B is a basic coated electrode for welding high-strength
tempered steels as well AISI 4130 ( similar 25CrMo4) as process welding
on steels of corresponding strength. Due to its low hydrogen content
(< 5ml / 100g), the weld metal is extremely crack-proof.
Store in a dry place and rebake before use.
Preheating and intermediate layer temperature acc. to the instructions of
the base metal manufacturer.
Carbo NiMoB EN 757
E 62 4 Mn1NiMo B 42 H5
AWS A 5.5
E 9018-G / E 10018-G
CARBO NiMo B is a basic coated electrode for welding high-strength
tempered steels as well AISI 4130 ( similar 25CrMo4) as process welding
on steels of corresponding strength. Due to its low hydrogen content
(< 5ml / 100g), the weld metal is extremely crack-proof.
Store in a dry place and rebake before use.
Preheating and intermediate layer temperature acc. to the instructions of
the base metal manufacturer.
Carbo NiMoCr EN 757
E 62 6 Mn2NiCrMo B 4 2 H5
AWS A 5.5
E 10018-G H4 R
AWS A 5.5
E 10018-M H4 R mod.
CARBO NiMoCr is a basic coated electrode with high ductility and crack
resistance for high-strength tempered fine grained constructional steels
as well as process welding on steel castings cast steels of corresponding
strength. Due to its low hydrogen content
(< 5ml / 100g), the weld metal is extremely crack-proof.
Store in a dry place and rebake before use.
Weld stringer beads, as thin as possible, with a short arc.
Preheating and intermediate layer temperature acc. to the instructions of
the base metal manufacturer.
Carbo NiMoCr 90 EN 757
E 69 4 Mn2NiCrMo B T 42 H5
DIN 8529
EY 69 75 Mn2NiCrMo B
AWS A 5.5
E 11018-M
CARBO NiMoCr 90 is a basic coated electrode for welding high-strength
tempered low-alloy steels as well as process welding on steel castings
cast steels of corresponding strength. Due to its low hydrogen content
(< 5ml / 100g), the weld metal is extremely crack-proof.
Store in a dry place and rebake before use.
Weld stringer beads, as thin as possible, with a short arc.
Preheating and intermediate layer temperature acc. to the instructions of
the base metal manufacturer.
Carbo B 10 Ni EN ISO 2560-A
E 42 6 2Ni B 42 H5
AWS A 5.5
E8018 C1
CARBO B 10 Ni is a universal basic coated electrode for welding highly
stressed joints with high security. Resistant to cold cracks - easy slag
removal.
Very good welding characteristics - can also be used in constrained
welding positions. Fast solidifying weld metal - allows position welding at
high amperage.
Carbo CORTEN EN 499
E 46 5 Z B 32
AWS A 5.1
E8018-G
CARBO Corten is a basic coated electrode for welding weathering
resistant construction steels. This type of alloy is slowly reacting
whenever corrosion occurs. Therefore the deposits are resistant to
atmospheric corrosion and seawater.
The electrode is used for steel constructions, welding of bridges.


  • Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και περιγράψτε μας το προϊόν και την ποσότητα που σας ενδιαφέρει ,και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προσφορά μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Stainless Steel
Cast Iron
Cobalt Base
Hardfacing
Tungsten Carbide
Cutting and Chamfering
Tool Steel
Nickel Base
Non Ferrous Electrode
    Low alloyed Types